Tværfagligt team

I samarbejde med vores tværfaglige team har vi på baggrund af fælles interesse, faglig og personlig erfaring udviklet kurser og behandlingsforløb målrettet angstlidelser, ADHD og autisme spektrum forstyrrelser, hvor der er mulighed for at få viden, rådgivning, vejledning og behandling af såvel psykiatriske, sociale, psykologiske og kropslige udfordringer tilknyttet diagnoserne.

Vi vil skabe større forståelse for diagnoserne, hvilke udfordringer de kan medføre og hvilke stressfaktorer man skal være særligt opmærksom på. Igennem forståelse, undervisning og psykomotorisk behandling vil vi være med til at skabe rammer for børn, unge og voksne, der er tilpassede deres nuværende forudsætninger, for på den måde, at sørge for de bedste muligheder for trivsel og udvikling.

 

 

Marie-Louise Max Andersen

Marie-Louise Max Andersen

Marie-Louise Max Andersen 46 år.
Ph.d, læge i børne og ungdomspsykiatrien og autismekonsulent.

Jeg arbejder med udredning, behandling og rådgivning af udviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser hos børn og unge. Mit specialområde er Autisme Spektrum Forstyrrelser og de lidelser der ofte ses sammen med autismen, såsom angst, depressive tilstande og andet.

Min rolle hos Psykomotoriske Terapeuter København er først og fremmest at samarbejde omkring udarbejdelse af behandlingsforløb og kurser samt afholdelse af kurser i forbindelse med autisme spektrum forstyrrelser og ADHD. Derudover tilbyder jeg rådgivning og psykoeducation i forbindelse med børnepsykiatriske problemstillinger i bred forstand.

Marlene Schmidt

Marlene Schmidt

Marlene Schmidt 43 år. Jeg er uddannet psykolog (cand. psych.) fra Københavns Universitet

Jeg arbejder primært med unge og voksne og har erfaringer med en bred vifte af de vanskeligheder, som kan ramme os her i livet, såsom depressions- og angstrelaterede problematikker, udfordringer i par- og familieforhold og på arbejdsmarkedet, traumatiske oplevelser ved fx overfald, overgreb og ulykker, mennesker ramt af fysiske eller psykiske lidelser, samt pårørende hertil.
Jeg arbejder hovedsageligt ud fra en narrativ terapeutisk ramme, men er også optaget af andre retninger, der arbejder ud fra ideer omkring tilknytning og sammenhængen mellem krop og psyke.

Min rolle hos Psykomotoriske Terapeuter København er primært at samarbejde omkring udarbejdelse af behandlingsforløb og kurser samt afholdelse af kurser og gruppebehandlingsforløb. Derudover er jeg ved behov tilknyttet de forskellige behandlingsforløb.

Læs mere om mig på min hjemmeside http://www.marleneschmidt.dk/

Christian Stefan Legind

Christian Stefan Legind

Christian Stefan Legind 46 år. Jeg er læge og psykiater og har arbejdet med et bredt spektrum af psykiske lidelser.

Min rolle hos Psykomotoriske Terapeuter København er at bistå med råd og vejledning i tvivlsspørgsmål. Det være sig i forhold til f. eks. medicin, eller hvis der er tale om mere alvorlige psykiske eller somatiske lidelser. Al egentlig lægelig behandling eller læge-patient kontakt vil foregå gennem den enkeltes egen læge eller psykiater.