Psykomotorisk terapi

Psykomotorisk terapi er en effektiv måde at behandle stress- og angst- problematikker, søvnbesvær og kropslig uro hos voksne og unge med ADHD og/eller autisme. Derudover kan man gennem terapien øge sine relationskompetencer, understøtte den følelsesmæssige afstemmning samt øge sin generelle kropsbevidsthed.

Psykomotorisk terapi til ADHD og autisme

Hvorfor gå i psykomotorisk terapi?

Der findes et hav af behandlingstilbud man kan vælge imellem, og det kan være rigtig svært at finde det rette. Det der passer til en.

Hvad enten man har diagnosen ADHD eller autisme spektrum forstyrrelse, kan der i perioder opstå stress og angst problematikker, søvnen kan ofte være påvirket og der opleves ofte kropslig og/eller tankemæssig uro.

Vores tværfaglige personale har et solidt indblik i diagnoserne ADHD og autisme spektrum forstyrrelse og vi kan i den forbindelse udover at arbejde med deciderede psykomotoriske problemstillinger også tilbyde psykoedukation både . til den enkelte klinet  og/eller dennes familie, familiebehandling samt kursus og workshops til skoletilbud målrettet ADHD og/eller autisme spektrum forstyrrelse.

Som sundhedsfagligt uddannede psykomotoriske terapeuter, arbejder vi ud fra en viden om både psykologi, anatomi og fysiologi, og med en specialiseret viden om hvordan man arbejder med sammenhængen mellem disse. Dvs. sammenhængen mellem kroppen, følelserne og tankerne.

Psykomotoriske terapeuter har tavshedspligt og er som medlemmer af Danske Psykomotoriske Terapeuter underlagt DAPs etiske retningslinjer og vedtægter.

Hvem har gavn af psykomotorisk terapi?

Alle der har en udfordring der både har en kropslig og en følelsesmæssig komponent.

Når man f.eks er stresset vil man ofte have hovedpine, ondt i maven eller mærke en indre uro. På samme tid kan man også føle sig irriteret, opgivende og træt. Det kan være man ikke husker så godt som man plejer og ens overskud til familie og arbejde næsten ikke er tilstede. På samme måde er der både kropslige og følelsesmæssige reaktioner hvis man har haft smerter igennem længere tid, eller lider af angst.

Der findes nogle problematikker som er særligt velegnede at gå i psykomotorisk terapi for:

Hvordan foregår terapien?

Det er ofte efter mange og lange overvejelser at man vælger at søge hjælp. Og den bedste hjælp kræver tillid og respekt. Vi er meget opmærksomme på vigtigheden af at skabe trygge og behagelige rammer for klienten.

Første gang en klient kontakter os, afklares hvilke udfordringer der skal arbejdes med, og hvordan et eventuelt forløb skal se ud.

Vores erfaring er, at den indledende samtale ofte tydeliggør for klienten, hvad den specifikke udfordring drejer sig om, og derfor er samtalen ofte meget lettende.

For nogle er det kombinationen af samtale, kropsterapi, mentale og kropslige øvelser der er behov for. I nogle forløb vil det være samtalen og eventuelt psykoedukation der fylder mest og for andre vil det være kropsterapien der er det bærende element af forløbet. Men det der altid går igen er den psykomotoriske tilgang der fokuserer på sammenhængen mellem kroppen, tankerne og følelserne.

Vores fornemmeste opgave er at give klienterne en større forståelse for deres problematik, at reducere stress, smerter og ubehag og at give klienterne redskaber så de i deres nuværende situation og også i fremtiden kan leve et liv med større psykisk og fysisk overskud.

Hvor lang tid varer et terapiforløb?

En session varer typisk i 60 minutter. Behovet for terapisessioner er meget varierende. Nogle har brug for fem til otte sessioner, og andre har brug for et mere intensivt og længerevarende forløb.

Vi oplever også at nogle klienter ikke i starten har overskud til 60 minutters lange sessioner og det er altid muligt at planlægge sessioners varighed ud fra klientens behov og ønsker.