Unge med Autisme

Alle er forskellige, og derfor er alle vores forløb til unge med autisme spektrum forstyrrelser skræddersyede, så de er særligt tilpassede den enkelte. Med diagnosen in mente gør vi meget ud af at lære netop denne unge at kende. Dette for at kunne kortlægge hvordan der bedst støttes op omkring den unge. Hvilke ressourcer er der allerede som vi kan bygge videre på? Og hvilke kompetencer har den unge brug for hjælp til at tilegne sig, for at komme i bedre trivsel eller udvikling.

Det er som udgangspunkt, individuelle unge-forløb der tilbydes, hos Psykomotorisk Center for ADHD og Autisme.

Opstarten af forløbet

Vores forløb til unge starter ofte med en samtale med forældre, men dette er ikke en forudsætning for at opstarte forløb.

Det indledende møde danner basis for hvordan vi tilrettelægger det videre forløb ud fra en kortlægning af hvilke behov, ressourcer og udfordringer der skal imødekommes. For os handler det om at skabe et trygt rum og en tryg relation, da det skaber det bedste udgangspunkt for et meningsgivende og lærerigt forløb.

Vi har både erfaring med at møde den unge inde på vores klinik på Vesterbrogade, men også i hjemmet, hvis den unge ikke er tryg ved at komme i klinikken til at starte med.

Det vi oftest ser i starten af et forløb

Vi ser oftest en ung, der gennem længere tid har brugt mange kræfter på, at navigere i en verden med daglige aktiviteter, som andre ikke oplever som komplicerede. Det kan være meget udmattende og energikrævende, og derfor ser vi ofte, et højt både kropsligt og mentalt stressniveau, som vil være det første vi tager hånd om. Det er meget svært at tilegne sig ny viden,  når hele systemet er stressbelastet.

Hvad kan vi hjælpe med?

Alt efter hvilke specifikke udfordringer den unge står over for, vil vi kunne tilbyde at arbejde med:

  • Selvforståelse
  • Stressreducering
  • Angstreducering
  • Bedre søvnkvalitet
  • Sociale kompetencer
  • Motoriske udfordringer
  • Sanseforståelse

Vi arbejder ressourceorienteret og vil altid forstørre det der allerede fungerer godt hos den unge.

For mere information kontakt os på kontakt@pmtk.dk eller ring på 71 99 21 48

Behandling af autisme hos unge