Behandler team

Her kan du læse mere om vores behandler team

Psykomotorisk Center for ADHD og Autisme ligger i hjertet af København

Hos os er du sikret en høj faglig standard. Alle vores behandlere og terapeuter er uddannede fra statsgodkendte uddannelser (professions bachelorer, kandidater og ph.d.), på den måde sikrer vi et samlet krop-psyke behandlingstilbud, hvor du samtidig er sikret en høj professionel faglighed, der tilbydes derfor heller ikke alternativ behandling på klinikken.

Vi tilbyder en helhedsorienteret behandling, og derfor samarbejder vi med et fagligt team, bestående af psykomotoriske terapeuter, en autisme og ADHD rådgiver og en psykolog. Fagpersonerne kan indrages efter behov.

Vær opmærksom på, at klinikken tilbyder en gratis, uforpligtende telefon samtale, hvor du kan få større indblik i psykomotorisk terapi. Her vil du få mulighed for at afgøre, om vores behandling er det rigtige for netop dig, dit barn eller din familie.

Udover klinisk praksis tilbyder vi kurser, undervisning og rådgivning.

Vi modtager løbende supervision.

 

Sheila Simonsen

Sheila Simonsen

sheila@pmtk.dk

Sheila Simonsen 43 år. Bachelor i psykomotorisk terapi og afspændingspædagogik. Certificeret psykomotorisk træner.

Jeg varetager behandling af unge og voksne med ADHD og autisme spektrum forstyrrelser målrettet relationskompetencer, stress- og angst tilstande, søvnbesvær og kropslig og mental uro.
Jeg arbejder primært med psykoedukation og med at øge sanseforståelsen og kropsbevidstheden.
- En øget viden om sanseapparatets kobling til tanker og følelser, bruges til bedre at forstå egne tanker, følelser og behov, så det bliver nemmere at handle i overensstemmelse med egne behov og ønsker også i relationen med andre.

Udover klinisk praksis har jeg erfaring med at rådgive og afholde kurser om kroppens betydning i forhold til at arbejde med ADHD og autisme spektrum forstyrrelser.
Derudover underviser jeg på Psykomotorik Uddannelsen på UCC Hillerød.

Annemarie Lange

Annemarie Lange

annemarie@pmtk.dk

Annemarie T. Lange, 35 år. Cand. pæd. i pædagogisk psykologi fra Aarhus Universitet og Bachelor i psykomotorisk terapi og afspændingspædagogik.

Jeg har tidligere beskæftiget mig med psykomotorisk behandling og undervisning af flygtninge i forhold til blandt andet angst, søvnproblematikker og posttraumatisk stresstilstand (PTSD), hvilket jeg også har skrevet min bachelor om.

På Psykomotorisk center for ADHD og Autisme arbejder jeg primært som psykologisk konsulent og psykomotorisk terapeut med fokus på stress- og angsttilstande og søvnproblematikker særligt tilrettelagt unge og voksne med ADHD eller autismespektrumforstyrrelser.
Derudover tilrettelægger og underviser jeg i kurser for fagpersoner der arbejder med denne målgruppe i forhold til psykoedukation om ADHD og autisme og om hvordan kroppen og kropslige mestringsstrategier kan bruges i arbejdet med mennesker med disse diagnoser.

Jeg er optaget af hvordan sansninger, følelser og tænkning spiller sammen indenfor de områder jeg beskæftiger mig med, og hvordan en forståelse for og fortrolighed med kroppens autonome reaktioner kan skabe større resiliens i mine klienters liv.

Marie-Louise Max Andersen

Marie-Louise Max Andersen

Marie-Louise Max Andersen 45 år.
Ph.d, læge i børne og ungdomspsykiatrien og autismekonsulent.

Jeg arbejder med udredning, behandling og rådgivning af udviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser hos børn og unge. Mit specialområde er Autisme Spektrum Forstyrrelser og de lidelser der ofte ses sammen med autismen, såsom angst, depressive tilstande og andet.

Min rolle hos Psykomotoriske Terapeuter København er først og fremmest at samarbejde omkring udarbejdelse af behandlingsforløb og kurser samt afholdelse af kurser i forbindelse med autisme spektrum forstyrrelser og ADHD. Derudover tilbyder jeg rådgivning og psykoeducation i forbindelse med børnepsykiatriske problemstillinger i bred forstand.

Marlene Schmidt

Marlene Schmidt

Marlene Schmidt 43 år. Jeg er uddannet psykolog (cand. psych.) fra Københavns Universitet

Jeg arbejder primært med unge og voksne og har erfaringer med en bred vifte af de vanskeligheder, som kan ramme os her i livet, såsom depressions- og angstrelaterede problematikker, udfordringer i par- og familieforhold og på arbejdsmarkedet, traumatiske oplevelser ved fx overfald, overgreb og ulykker, mennesker ramt af fysiske eller psykiske lidelser, samt pårørende hertil.
Jeg arbejder hovedsageligt ud fra en narrativ terapeutisk ramme, men er også optaget af andre retninger, der arbejder ud fra ideer omkring tilknytning og sammenhængen mellem krop og psyke.

Min rolle hos Psykomotoriske Terapeuter København er primært at samarbejde omkring udarbejdelse af behandlingsforløb og kurser samt afholdelse af kurser og gruppebehandlingsforløb. Derudover er jeg ved behov tilknyttet de forskellige behandlingsforløb.

Læs mere om mig på min hjemmeside http://www.marleneschmidt.dk/

Christian Stefan Legind

Christian Stefan Legind

Christian Stefan Legind 46år. Jeg er læge og psykiater og har arbejdet med et bredt spektrum af psykiske lidelser.

Min rolle hos Psykomotoriske Terapeuter København er at bistå med råd og vejledning i tvivlsspørgsmål. Det være sig i forhold til f. eks. medicin, eller hvis der er tale om mere alvorlige psykiske eller somatiske lidelser. Al egentlig lægelig behandling eller læge-patient kontakt vil foregå gennem den enkeltes egen læge eller psykiater.