Forældrerådgivning

Forældrerådgivning tilpasset den enkelte familie

Som forældre til et barn med ADHD oplever man ofte, at det er særligt udfordrende at skabe rammerne for en hverdag, hvor barnet kan trives. Vores forældrerådgivning vil støtte og hjælpe jer med at håndtere nogle af de udfordringer, som en hverdag med et barn med ADHD ofte medfører.

Vi ser det som vores vigtigste opgave at ruste de voksne, som er omkring barnet, og her er det først skridt at skabe en større forståelse for selve diagnosen. Derfor består meget af vores forældrerådgivning i at øge jeres viden om alle de forskellige aspekter, diagnosen typisk omfavner. Vi vil bl.a. fokusere på, hvilke udfordringer, diagnosen kan medføre både kognitivt, kropsligt og socialt, og hvilke stressfaktorer man skal være særligt opmærksom på som forældre.

Med viden, opmærksomhed og forståelse skaber man de bedste forudsætninger for trivsel og udvikling hos hele familien.

…trivsel og udvikling hos hele familien…

I forældrerådgivningen hos Psykomotorisk Center for ADHD og Autisme tilbyder vi:

  • Bedre forståelse for diagnosens betydning for barnets oplevelse af hverdagen
  • Praktiske redskaber til at rammesætte en bæredygtig hverdag for barnet
  • Input til kropslige værktøjer til stress- og angstreduktion
  • Input til at understøtte barnets søvnkvalitet
  • Input til understøttelse af barnets motoriske udvikling og sansetræning
  • Hvordan er man en god forældre til et barn med en diagnose? – Forældrerollen ift at være en god støtte for barnet

Pris:

60 min. 1.100 kr