Vores projekter

Tidsmaskinen – tidsfornemmelse i relation til kropsbevidsthed og ADHD

I vores erfaring med ADHD blev det hurtigt klart, at tidsfornemmelse ofte er en substantiel udfordring. Det er et af de elementer, der er med til at danne grundlaget for de frustrationer, vi hyppigst bliver præsenteret for. Det være sig i form af organisering af praktiske forhold i dagligdagen i perioder med større krav som eksaminer og lignende. Dette er understøttet i litteraturen. Men hvad der ikke er undersøgt endnu, og som vi mener, vi har en unik forudsætning for at bidrage til, er relationen mellem tidsfornemmelse og kropsbevidsthed set i et behandlingsperspektiv.

I september 2015 afsluttede vi Tidsmaskinen, et gruppeforløb særligt tilrettelagt til at arbejde med tidsfornemmelsen hos voksne med ADHD. Formålet var eksplorativt at udvikle psykomotoriske metoder til specifikt at arbejde med tidsfornemmelsen inden for ADHD-området. Der var inviteret syv deltagere til forløbet, der strakte sig over fem sessioner af to timer. Forløbet var opbygget omkring temaerne tid og tidsfornemmelse, kropsbevidsthed og sanset tid, opmærksomhed og nærvær, accept – perfektionisme og tid, samt tilladelse i tiden.

Tidsmaskinen viste lovende indikationer på, at psykomotorisk arbejde med kropsbevidsthed havde en gavnlig effekt på evnen til at organisere tid. Dette ledte os til at etablere et samarbejde med forskere inden for ADHD-området for yderligere at undersøge effekten af psykomotorisk terapi som behandling af ADHD.

Vi er dermed blevet i stand til at iværksætte et mere omfattende forskningsprojekt om dette emne. For at have det mest ensartede deltagergrundlag, har vi i dette studie valgt kun at inkludere deltagere, der er i medicinsk behandling for ADHD.

Effekten af psykomotorisk terapi i behandlingen af ADHD hos voksne

Der er ikke tilfredsstillende effekt af medicinsk behandling af voksne med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), derfor anbefales kognitiv adfærdsterapi (KAT) som forebyggende behandling. Psykomotorisk terapi kunne være et effektivt alternativ til KAT, idet den indeholder elementer af KAT men tillige inddrager kropsterapeutiske metoder. Dette studie undersøger effekten af psykomotorisk terapi som forebyggende behandling af ADHD hos voksne. Det er det første af sin art og kan som pilotstudie danne baggrund for et studie af området.

Hypoteser:

– at psykomotorisk terapi kan forbedre livskvaliteten og lindre kernesymptomerne hos voksne med ADHD.
– at psykomotorisk terapi kan forbedre relationen til omgivelserne, privat og professionelt, hos voksne med ADHD.

Herunder forventes en positiv forandring af klientens tidsfornemmelse, søvnmønster og handlekompetencer, således at der er større overensstemmelse med ydre krav og egne behov.

I studiet undersøges 25 deltagere i alderen 18-65 år med diagnosen ADHD, der gennemgår det samme individuelle forløb bestående af en indledende samtale, 15 psykomotoriske sessioner af 60 minutter samt en midtvejsevaluering. Der er opfølgning inklusiv en times terapi efter to, fire og seks måneder. Deltagerne vurderes ved baseline og ved de tre opfølgninger med spørgeskemaer til selvrapportering, rating scales af bla. kernesymptomer, livskvalitet, tidsorganisering og kropsbevidsthed. Dertil bedes pårørende om at udfylde spørgeskemaer før behandling og efter seks måneder.

Studiet estimeres til at være afsluttet med udgangen af 2017.