Generel forskning

Videnskabelige studier om psykomotorisk terapi er hovedsageligt blevet publiceret i en række tidsskrifter, der er knyttet til relaterede felter inden for sundhed og behandling. Som eksempler kan nævnes International Journal of Behavioral Medicine og Body Image og en række psykiatriske og psykologiske tidsskrifter.

Det psykomotoriske tidsskrift European Psychomotricity Journal kan anbefales til at orientere sig i psykomotorisk forskningsmetode og områder. Det er peer reviewed, har open access og indeholder både oversigts- og originalartikler. Dermed er det både tilgængeligt og har et godt kvalitetsniveau med et bredt udvalg af emner.

Der er to internationale psykomotoriske organisationer, der arbejder med uddannelse og forskning. Den europæiske og den internationale, The European Forum of Psychomotricity og International Organisation of Psychomotricity and Relaxation.