Forskning

– forskning er en vigtig del af PCAAs arbejde

Hos Psykomotorisk Center for ADHD og Autisme er vi meget engageret i forskning inden for feltet, og vi vil gerne være med til løbende at vidensudvikle og evidensbasere vores interventioner. Derfor har vi i samarbejde med en seniorforsker inden for den psykiatriske behandling af ADHD igangsæt et forskningsprojekt, der omhandler effekten af psykomotorisk terapi som supplement til behandlingen af voksne med ADHD.

Vi ønsker at bidrage til videnspuljen og udviklingen af det psykomotoriske fag og forskningsfelt både i Danmark og internationalt. Den overvejende del af forskningen inden for psykomotorisk terapi er i øjeblikket international, da faget – også på bachelor niveau – er relativt nyt i Danmark.

Ud over det nuværende forskningsprojekt, har vi gennemført en mindre undersøgelse af tidsfornemmelsens betydning i relation til ADHD og kropsbevidsthed.

Læs mere om vores projekter nedenfor.