Familiebehandling

Et behandlingsforløb, der er tilpasset den individuelle familie

I samarbejde med vores tværfaglige team af samarbejdspartnere har vi med vores fælles viden, interesse og erfaringer udviklet et forløb til familier med børn og unge med autisme spektrum forstyrrelse og/eller ADHD.

Vores familiebehandling starter med en indledende samtale mellem terapeut og forældre og/eller pårørende. Selve behandlingsforløbet tilrettelægges både på baggrund af barnets eller den unges almene tilstand, symptomer og funktionsniveau i hjem, skole og fritid, og i henhold til de udfordringer, familien oplever i hverdagen.

Formålet med familiebehandlingen er at understøtte rammerne omkring barnet eller den unge, der lever med diagnosen. Dette gør vi først og fremmest ved at øge familiens viden om diagnosen. I denne forbindelse skaber vi en større forståelse for, hvilke udfordringer diagnosen kan medføre både kognitivt, kropsligt og socialt, og hvilke stressfaktorer man som familiemedlem skal være særligt opmærksom på. Det vigtigste er at sikre, at rammerne tilpasses barnets eller den unges nuværende forudsætninger.  Således skaber man de bedste betingelser for trivsel og udvikling, både for barnet og familien.

 

sikre, at rammerne tilpasses barnets eller den unges nuværende forudsætninger

 

Udover den psykomotoriske terapeut kan en børne- og ungdomspsykiater, psykolog eller socialrådgiver tilknyttes.

Det er også muligt at inddrage barnets eller den unges skole, dagtilbud eller andre relevante personer i dele af forløbet. Det kan eksempelvis være deres lærer, pædagog eller bedsteforældre.

Efter behov kan forløbet indeholde:

  • Introducerende samtale
  • Psykoedukation, hvor der er mulighed for at inddrage skole eller andet netværk ift diagnosen (ADHD eller autisme spektrum forstyrrelse).
  • Udarbejdelse af sanseprofil
  • Stress og/eller angst reducering
  • Hjemmebesøg
  • Rådgivning vedrørende strukturerings- og visualiseringsværktøjer i hjemmet
  • Vejledning og indføring i udvikling af kropslige ressourcer, understøttelse med motorisk udvikling og sansetræning
  • Støttende forældresamtaler

Plads til forskellighed

Det vil være meget forskelligt for den enkelte familie, hvilken indsats, og dermed hvilket fagpersonale, der vil være størst behov for under forløbet.

Muligvis går det rigtig godt i hjemmet, men der er tegn på skolevægring eller problemer med daglige rutiner. Måske har familiemedlemmerne behov for hjælp til at ændre en uhensigtsmæssig adfærd. Måske har de brug for at få mere viden og redskaber, der vil understøtte dem som en familie med et eller flere børn med en diagnose. Uanset hvilke udfordringer, den enkelte familie oplever, vil vi tilpasse behandlingsforløbet, således det passer til netop de behov, familien har.

Vi kan inddrage forskellige faggrupper og emner som psykoedukation, stressreduktion af barn og forældre, forældreundervisning, vejledning omkring støtteredskaber, motorisk træning, støttende samtaler, tilpasning af det daglige miljø i hjem, skole og/eller daginstitution samt adfærdsorienteret behandling.